tel. 534 81 00 81

Kąciki zainteresowań

* Zajęcia teatralne
* Zajęcia przyrodniczo-geograficzne
* Warsztaty plastyczne
* W świecie zwierząt
* Goście w naszym Przedszkolu